Produkty

Balík PX 100 je vhodný koktejl našich produktov, ktorým klient investuje do dlhopisov a zmeniek PROXENTA spolu s akciami dcérskej firmy Healthy Food Suplements, a.s.. Minimálna výška investície je 104 000 EUR s viazanosťou na 3 až 5 rokov s predpokladaným výnosom 10 percent ročne. Podrobnejšie informácie o výhodách a špecifikách tohto produktu prináša brokerka spoločnosti PROXENTA, SE Veronika Soósová.
Prečítajte si viac