Dianie v PROXENTE

Ten, kto už investoval, vie, že zmluvná dokumentácia obchodníkov s cennými papiermi býva zvyčajne o niečo obsiahlejšia, ako je tomu pri iných finančných službách. Obchodníci preto musia neustále hľadať optimálne riešenie formy zmluvného vzťahu, ktoré naplní všetky požiadavky zákona, a pritom čo najmenej zaťaží klienta administráciou.
Prečítajte si viac