Dianie v PROXENTE

Úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je podľa prieskumov stále veľmi nízka. PROXENTA nie je k tomuto problému ľahostajná a pred časom sa rozhodla prispieť k zlepšeniu tejto situácie vlastnými silami. Vzdelávací program Proxíkova euroakadémia je projekt skupiny PROXENTA, koncipovaný tak, aby prispieval k budovaniu finančnej gramotnosti Slovákov od útleho detstva.
Prečítajte si viac