Projekty

Základom úspechu kvalitnej a bezpečnej investície je vybrať si spoľahlivého partnera s dobrými investičnými produktmi a projektmi. V rámci investičnej skupiny PROXENTA investujete prevažne do našich vlastných projektov či finančných nástrojov. Zmluvný vzťah, ako aj cenné papiere máte teda výhradne s nami bez obavy, že doň zasiahne niekto ďalší, koho nepoznáte. Naše hlavné kritériá pri výbere investičných projektov sú kvalitný podnikateľský zámer, primeraný výnos pre investorov, vysoká miera bezpečnosti a návratnosť investície.