Finančný nástroj: Zmenka skupiny PROXENTA
Emitent: Spoločnosť zo skupiny PROXENTA
Zhodnocovanie: Finančné prostriedky investované do zmenky budú použité na rozvoj portfólia finančnej skupiny PROXENTA.

Minimálna výška investície: 20 000 EUR
Maturita: 1 rok
Výnos: 6,5% p.a.
Mena: EUR
Súvisiace poplatky: Podľa platného cenníka obchodníka s cennými papiermi.

Dokumenty na stiahnutie

Keďže produkty PROXENTY nie sú predmetom verejnej ponuky, registrovaným užívateľom poskytujeme informácie v produktovej zóne. Je to neverejná časť našich internetových stránok, v ktorej nájdete informácie o všetkých našich produktoch.

Prihlásiť sa / Zaregistrovať sa

Upozornenie: Tento materiál má iba informatívny charakter a neslúži ako investičné doporučenie. Investovanie do finančných nástrojov je spojené aj s rizikom. Doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pri investovaní do finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny PROXENTA existuje riziko koncentrácie. Toto riziko spočíva vo fakte, že Spoločnosť svojim klientom odporúča nákup najmä finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny PROXENTA. Klient by preto mal investíciu do týchto finančných nástrojov chápať ako doplnok svojho širšieho portfólia, v ktorom má v rámci diverzifikácie aj finančné nástroje iných emitentov.