Finančný nástroj: Dlhopis skupiny PROXENTA
Emitent: Spoločnosť zo skupiny PROXENTA
Menovitá hodnota dlhopisu: 1 000 EUR
Podoba dlhopisu: zaknihovaný cenný papier
Objem emisie: 10 000 000 Eur
Forma dlhopisu: na doručiteľa

Dátum splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov: 11.2.2019
Splatnosť výnosov: ročne, vždy 11.2.
Výnos: 7,5% p.a.
Zhodnocovanie: Finančné prostriedky investované do dlhopisov budú použité na rozvoj portfólia finančnej skupiny PROXENTA.
Súvisiace poplatky: Podľa platného cenníka obchodníka s cennými papiermi.

Dokumenty na stiahnutie

Keďže produkty PROXENTY nie sú predmetom verejnej ponuky, registrovaným užívateľom poskytujeme informácie v produktovej zóne. Je to neverejná časť našich internetových stránok, v ktorej nájdete informácie o všetkých našich produktoch.

Prihlásiť sa / Zaregistrovať sa

Upozornenie: Tento materiál má iba informatívny charakter a neslúži ako investičné doporučenie. Investovanie do finančných nástrojov je spojené aj s rizikom. Doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pri investovaní do finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny PROXENTA existuje riziko koncentrácie. Toto riziko spočíva vo fakte, že Spoločnosť svojim klientom odporúča nákup najmä finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny PROXENTA. Klient by preto mal investíciu do týchto finančných nástrojov chápať ako doplnok svojho širšieho portfólia, v ktorom má v rámci diverzifikácie aj finančné nástroje iných emitentov.