Aj s malým mesačným vkladom sa dá získať fixný 5-percentný úrok na úspory.

Pravidelné investovanie v Proxente

Bratislava 14. októbra 2015 – Finančná skupina Proxenta prichádza na trh s úplne novým, jedinečným produktom Pravidelné investovanie do dlhopisov, ktorý skĺbil výhody pevného úročenia vo výške 5 percent ročne a flexibilitu výšky vkladu investície, a to všetko len s jediným poplatkom počas celého obdobia investície. Mesačná investícia je pritom flexibilná, môže sa pohybovať už od 50 eur mesačne, a to počas 5, 10 alebo 15 rokov.

„Podmienky investovania na slovenskom trhu sa neustále menia. Kým kedysi bolo úročenie peňazí na termínovaných vkladoch veľmi zaujímavým spôsobom zhodnotenia peňazí, dnes sú ich úroky na historických minimách a nedokážu zabezpečiť ich výhodné zhodnotenie. Naopak, investovanie do cenných papierov, ktoré ponúkajú zaujímavú úrokovú sadzbu, si zas vyžaduje spravidla vyššiu investíciu. Pravidelné investovanie do dlhopisov je nový produkt, ktorý je na slovenskom trhu naozaj unikátny. Jeho časté využitie je s cieľom sporenia pre deti, pretože veľká časť zmlúv je vedená práve na meno dieťaťa,“ povedal Pavol Kožík, majiteľ finančnej skupiny Proxenta.

Pravidelné investovanie s 5-percentným úrokom a vkladom len od 50 eur mesačne

Zhodnotenie nielen vkladu, ale aj výnosu investície
Pravidelné investovanie je vhodné najmä pre investora, ktorý nechce alebo nemôže jednorazovo investovať väčšiu sumu peňazí, ale chce si investíciu rozložiť do pravidených mesačných platieb. Motivátorom môže byť aj cieľ šetrenia peňazí na stanovený účel, ako napríklad pre dieťa, na svadbu, dôchodok či ako prvotný vklad na bývanie. Výnosnosť produktu je zvyšovaná aj automatickým re-investovaním ročných výnosov, čo znamená, že ročný výnos sa po odpočítaní dane z príjmu zhodnocuje 5-percentným úrokom.

Alternatíva k sporiacim produktom
Pravidelné investovanie v Proxente má v porovnaní so sporiacimi produktmi nemalé výhody, ale najväčšou z nich je práve výška úroku. Stačí ho porovnať s inými formami uloženia a následného úročenia peňazí. Jednou z alternatív sú bežné účty v bankách. Poplatky za vedenie týchto účtov sú spravidla veľmi nízke, ale rovnaké je aj zhodnotenie takto umiestnených peňazí, ktoré je vo väčšine prípadov blízke nule. Doteraz asi najvyužívanejším produktom je uloženie peňazí na termínovaných vkladoch, ktorých výnos sa v súčasnosti často pohybuje okolo hranice 1 percenta ročne, pričom zvýšenú pozornosť treba venovať aj obdobiu uloženia peňazí a podmienkam, za akých je možné peniaze predčasne vybrať.

Podielové fondy disponujú len odhadovaným výnosom
Pomerne veľkú časť investičných riešení tvorí pravidelné investovanie do podielových fondov. Tu je síce možné získať zaujímavý úrok, ale treba si uvedomiť, že vo väčšine prípadov ide o odhadovaný výnos, a teda nejde o fixné percento, ktoré ma investor garantované. Na investíciách s odhadovaným výnosom nie je nič zlé, je to bežný spôsob investovania. Je však dôležité, aby investor chápal, že výnos je len odhadovaný a veľakrát môže byť až zavádzajúco nepresný, teda v konečnom dôsledku vyšší, ale aj oveľa nižší. Navyše častým sklamaním investora pri investovaní do podielových fondov bývajú  vysoké poplatky za nákup, správu, prípadne predaj podielových jednotiek.

Dlhopisy a zmenky môžu ponúkať vysoký, vopred fixne stanovený výnos
Zaujímavý fixný výnos ponúkajú dlhové podnikové cenné papiere zmenky a dlhopisy. Tie sú však často náročnejšie na výšku jednorazovo investovanej sumy. Na rozdiel od podielových fondov majú podnikové dlhové papiere vo väčšine prípadov aj nízke poplatky a spravidla vopred daný fixný výnos, klient teda už pri podpise zmluvy presne vie, čo ho čaká. Takáto forma investovania je možná aj v rámci finančnej skupiny Proxenta, kde investujete výlučne do jej projektov a produktov, nad ktorými má spoločnosť kontrolu a môže sa zaručiť za ich kvalitnú realizáciu. Proxenta ponúka vlastný zmenkový a dlhopisový program, prípadne produktové balíky s fixným výnosom od 6 až do 10 percent ročne s obdobím investície 1 až 4 roky, pričom minimálny vklad sa pohybuje na úrovni 10 000 eur.

Viac informácií o projdukte nájdete na www.proxenta.sk

Finančná skupina PROXENTA pôsobí na slovenskom a českom trhu už od roku 2009. Za toto obdobie sprostredkovala svojim klientom konzervatívne investície do partnerských a vlastných projektov vo výške viac ako 100 miliónov EUR.

PROXENTA, SE je sprostredkovateľom konzervatívnych investičných príležitostí. Zameriava sa najmä na investície do korporátnych dlhopisov a zmeniek, predovšetkým tých, ktoré sú emitované v rámci finančnej skupiny PROXENTA.

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby a vedľajšie služby na Slovensku a v Českej republike.

PROXENTA Private Equity, s.r.o. a PROXENTA Bohemia, s.r.o. sú emitentami cenných papierov vydávaných v rámci skupiny PROXENTA a zastrešujú realizáciu investičných projektov.

www.proxenta.sk

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Iveta Haulíková, everyvent s.r.o., tel.: 0905 168 651, e-mail: haulikova@everyvent.sk

Stiahnite si celú tlačovú správu v pdf: TS Sporiaci produkt_15_10_2015