Press skupiny PROXENTA

Zástupcom médií ich otázky radi zodpovieme na adrese haulikova@everyvent.sk, alebo na telefónnom čísle +421 905 168 651.