O skupine PROXENTA

Investičná skupina PROXENTA pôsobí na slovenskom a českom trhu od roku 2009. Za toto obdobie sprostredkovala svojim klientom investície do partnerských a vlastných projektov vo výške viac ako 150 miliónov eur. V rámci skupiny PROXENTA investujete prevažne do jej vlastných projektov či finančných nástrojov. Ponúka vlastný zmenkový a dlhopisový program, prípadne produktové balíky s fixným výnosom od 6 až do 9 percent s obdobím investície 1 až 4 roky, ako aj investície do verejne neobchodovaných akcií vlastných projektov s potenciálnym výnosom viac ako 10% ročne.

Investičná skupina PROXENTA

PROXENTA Broker, s.r.o.

Samostatný finačný agent.
Viac informácií

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

Obchodník s cennými papiermi.
Viac informácií

PROXENTA Bohemia, s.r.o.

Emitent cenných papierov.
Viac informácií

PROXENTA Private Equity, s.r.o.

Emitent cenných papierov.
Viac informácií

Míľniky

2015

Vydanie emisie dlhopisov PXB 7,5/2019.

Vydanie emisie dlhopisov PPE 5/2015 20Y.

Začiatok výstavby druhej etapy projektu Dúhové bývanie v Nitre a do konca roka aj ukončenie celého projektu.

Zakúpenie pozemkov a príprava na nový projekt Pod Srdcom v Bratislave.

Začiatok výstavby projektu Weinhauer v Bratislave a následne aj spustenie predaja bytov.

Nadviazanie rokovaní o treťom projekte Fénix III. s komunálnymi partnermi.

Zmena sídla skupiny – nové sídlo na Mlynských nivách 42 v Bratislave.

2013

Úspešné ukončenie projektu FÉNIX I. Andovce.

Vydanie emisie dlhopisov PXB 7,50/17.

Začiatok výstavby prvej etapy projektu Dúhové bývanie v Nitre.

2011

Stabilizácia sprostredkovateľskej činnosti na Slovensku a v Česku.

Príprava rozšírenia skupiny Proxenta o spoločnosť s licenciou obchodníka s cennými papiermi.

2009

Založenie investičnej skupiny Proxenta.

Získanie licencie NBS na výkon činnosti samostatného finančného agenta.

2016

Zahájenie projektu Town Hill v Nitre, ktorý bol zakúpený pod názvom Tabáň.

Zahájenie projektu Rezidencia medzi hviezdami v centre Bratislavy.

Emisia dlhopisov PPE 7,5/2019.

Finalizácia príprav na spustenie výroby v projekte Healthy Food Supplements.

Uvedenie nového spôsobu investovania do našich projektov formou priameho vstupu do projektu.

2014

Ukončenie prvej etapy projektu Dúhové bývanie v Nitre.

Štart troch projektov v Bratislave – Weinhauer, FÉNIX II. Bratislava a PROXENTA Tower.

Vstup do potravinárskeho priemyslu – začiatok projektu vlastnej výroby Healthy Food Supplements, a.s.

2012

Získanie licencie obchodníka s cennými papiermi pre spoločnosť PROXENTA Finance.

Začiatok vlastného zmenkového programu skupiny Proxenta.

Začiatok výstavby projektu FÉNIX I. Andovce.

2010

Získanie licencie ČNB na výkon činnosti investičného sprostredkovateľa.