Snahou skupiny PROXENTA nie je len ponúkať klientom možnosť zhodnotenia peňazí. Vždy sa pritom snažíme, aby všetci naši klienti a záujemcovia o investovanie naozaj dobre rozumeli všetkým procesom a termínom, ktoré sú s investovaním spojené. Preto sme od začiatku tohto roku každý týždeň predstavovali rôzne oblasti fungovania skupiny PROXENTA spolu s ľuďmi, ktorí ich majú na starosti.

Počas takmer ôsmich mesiacov vzniklo celkom 27 článkov, ktoré nájdete na našom webe proxentabroker.sk v sekcii novinky pod značkou Investovanie krok za krokom. Dúfame, že tieto materiály budú aj naďalej slúžiť ako hodnotný zdroj informácií, pomôžu klientom a návštevníkom zorientovať sa vo svete investícií a umožnia bližšie nahliadnuť do fungovania našej spoločnosti.

Týmto seriálom však vzdelávacie aktivity skupiny PROXENTA nekončia. V budúcnosti určite prídeme s ďalším zaujímavým obsahom, ktorý všetkým čitateľom pomôže robiť ešte kvalitnejšie investičné rozhodnutia.