Na pozíciu manažéra pre predaj a marketing do projektu HFS nastúpila Mgr. Dagmar Sádecká, ktorú vám dnes predstavíme v krátkom rozhovore.

Ako sa vyvíjala Vaša kariéra pred nástupom do projektu HFS?
Po absolvovaní Prírodovedeckej Fakulty UK v Bratislave som začala pracovať pre rakúsku farmaceutickú spoločnosť EPIGNOST Gmbh LINZ najprv ako obchodný reprezentant, neskôr ako produktový manažér. Po dvoch rokoch spolupráce som sa dohodla s materskou spoločnosťou na vybudovaní dcérskej spoločnosti EPIGNOST SLOVAKIA, v ktorej som sa stala konateľom. Neskôr som z farmaceutického sektoru odišla kvôli manželovmu pôsobeniu v zahraničí a po návrate na Slovensko som vstúpila do sektoru FMCG (rýchloobrátkový spotrebný tovar), kde som dva roky pracovala na pozícii nákupcu trvanlivých potravín v spoločnosti METRO Cash & Carry a potom v spoločnosti Nestlé Slovensko, kde som za 12 rokov pôsobnosti prešla viacerými pozíciami a divíziami spoločnosti.

Čím Vás zaujala pozícia manažéra pre predaj a marketing v projekte HFS?
S pánom Kožíkom sme sa prvý krát stretli niekedy v jeseni 2014, kedy mi predstavil svoj zámer vstúpiť do potravinárskeho sektoru a vybudovať fabriku na výrobu proteínových tyčiniek. Tento projekt ma veľmi zaujal. Keďže som doteraz pôsobila v sektore FMCG, mám prehľad o trhu, skúsenosti s tým, ako dostať výrobok na trh, poznám konkurenciu aj procesy nastavenia spolupráce s retailermi aj alternatívnymi predajnými kanálmi. Po viacerých diskusiách a výmenách informácií s pánom Kožíkom a neskôr aj p. Bráblikom mi bola navrhnutá spolupráca na tomto projekte a ponúknutá pozícia manažéra pre predaj a marketing. Ponuka ma veľmi oslovila. Po 12 rokoch v nadnárodnej spoločnosti som cítila, že je čas na zmenu. Imponovalo mi, že v projekte HFS ide o lokálnu výrobu s dôrazom na produkciu kvalitných výrobkov, portfólio proteínových tyčiniek je relatívne mladé, je to novinka na trhu, ktorá má potenciál. Zaujalo ma, že produkty budú vyrábané modernou technológiou a z kvalitných surovín, v čom vidím obrovskú konkurenčnú výhodu a v neposlednom rade vlastná výroba garantuje flexibilitu reagovať na požiadavky zákazníkov, trhov. Aj keď pôjde v začiatkoch o spoločnosť s malým personálnym obsadením, verím, že o to jednoduchšie a rýchlejšie sa nám podarí riešiť všetky záležitosti spojené s výrobou a predajom. Páči sa mi, že spoločnosť je ochotná investovať aj do marketingovej podpory, ktorá je nevyhnutnou súčasťou a zárukou úspešného uvedenia týchto produktov na trh.

Čo Vás najviac motivuje?
Predovšetkým si vážim, že som bola vybraná do tímu projektu HFS. Zároveň je to pre mňa veľká zodpovednosť a výzva uviesť na trh absolútne neznámu značku a bojovať s ostatnými už etablovanými značkami na trhu. No pevne verím, že výrobok má potenciál sa na trhu presadiť. Motiváciou je pre mňa aj spolupráca s ľuďmi z tímu HFS, z marketingovej agentúry, výživovým poradcom a technológom. Absolvovali sme niekoľko diskusií k názvu výrobkov, teraz nás čakajú diskusie o obaloch, pripravujeme marketingový plán. Všetky tieto diskusie sú veľmi kreatívne, zaujímavé, častokrát dochádza k výmenám názorov, ale to ma len uisťuje, že sme na správnej ceste.

Čo je Vašim prvým cieľom na novej pozícii?
Ťažko definovať jeden cieľ. V podstate už predtým, ako som nastúpila do spoločnosti som vedela, že bude potrebné dosiahnuť viaceré ciele – krátkodobé, strednodobé, dlhodobé.

Z tých dlhodobých je to napr. vyrábať a predávať na ročnej báze 20 miliónov kusov tyčiniek, ale samozrejme už teraz máme niekde vzadu v hlave omnoho väčšie ciele. Zo strednodobých cieľov je to napr. etablovať značku na domácom trhu a okolitých trhoch, prinášať inovácie, nové príchute, prípadne ďalšie produkty. Z krátkodobých, teda tých najbližších cieľov je to uvedenie produktov na domáci trh, dostať ich na regál tradičných aj moderných reťazcov, do sietí čerpacích staníc, zdravej a športovej výživy, do kioskov, bufetov. Nájsť partnerov, distribútorov našej značky na okolitých trhoch a vyhľadávať klientov, ktorým budeme schopní vyrobiť tyčinku na mieru „Private  Label“.

Čo považujete za najväčšiu výzvu v nasledujúcich rokoch v HFS?
Z pohľadu značky výrobkov to bude jej uvedenie a presadenie sa na domácom, resp. okolitých trhoch. Z pohľadu výroby, nájsť stabilných klientov na výrobu produktov na mieru, aby sme vedeli čo najskôr vykryť kapacitu výroby za podmienky udržať stabilnú kvalitu s konkurenčnou výhodou na zahraničných trhoch.

Od čoho podľa Vás závisí úspech tohto projektu?
Kľúčom k úspechu každej spoločnosti, či projektu sú ľudia.

Vzájomná dôvera, otvorená komunikácia, tímová atmosféra, to sú dôležité aspekty fungovania každej spoločnosti. Verím, že v projekte HFS sa stretli ľudia so skúsenosťami, zrelosťou, ktorí sú schopní vytvoriť kolektív, kde bude vládnuť vzájomná dôvera a rešpekt. Takéto prostredie je predpokladom, že sa spoločne posunieme k naplneniu cieľov a vízie projektu HFS. Keďže prichádzame na trh ako neznáma značka, nájsť si svoje miesto, ukrojiť konkurencii, nájsť klientov v zahraničí si vyžaduje istý čas a preto budú v tomto projekte výrazne rezonovať aj vzájomná podpora, určenie priorít, dôraz na rýchle rozhodovanie a excelentnú exekúciu a v neposlednom rade aj trpezlivosť, pretože dosiahnutie stanovených cieľov bude beh na dlhšiu trať.