Uzavretím investičnej zmluvy starostlivosť o klientov nekončí. Práve naopak. Brokeri s nimi ostávajú v kontakte a snažia sa im naďalej ponúkať prvotriedne služby. Viac detailov prináša brokerka spoločnosti PROXENTA, SE Veronika Soósová.

Aký je rozdiel medzi novým a existujúcim klientom?
S existujúcim klientom už má PROXENTA prostredníctvom brokerov vybudovaný vzťah. Broker a klient sú v pravidelnom kontakte. Klient môže kedykoľvek zavolať, poradiť sa, a keď treba, broker pomáha klientovi čo najlepšie investovať peniaze podľa predstáv investora.

Ako často sa stretávate s klientmi po tom, keď už v PROXENTE investovali?
Je to individuálne. Sú klienti, ktorí sami vyžadujú stretnutie aspoň raz mesačne. Iní zase nemajú čas k nám prísť, preto cestujeme my za nimi, keď je to potrebné. S každým klientom sa však snažíme stretnúť aspoň raz za štvrťrok.

Ako často a akým spôsobom PROXENTA komunikuje s existujúcimi klientmi?
Ako spoločnosť komunikujeme s klientom na týždennej báze prostredníctvom našej webstránky, sociálnych sietí a najmä prostredníctvom PROXENTA Weeku, v ktorom informujeme o novinkách a dianí vo firme. Klienti, a nielen oni, si môžu tiež prečítať blogy vedúcich predstaviteľov firmy. Aktívne komunikujeme s klientmi aj telefonicky. Približne raz za dva týždne im zavoláme a opýtame sa, ako sa im darí, a čo majú nové v živote.

Majú existujúci klienti nejaké výhody? Ak áno, tak aké, a ako ich môžu získať?
Samozrejme, naši verní klienti majú výhody. Ide hlavne o oblasť starostlivosti, produktov, zvýhodnené výnosy a zľavy. Zo strany starostlivosti majú výhodu v tom, že cestujeme my za nimi, ak je to potrebné. Okrem toho pre nich organizujeme semináre, stretnutia alebo pracovné obedy.

Pokiaľ ide o produkty, pre verných klientov príležitostne vydávame produkty so zvýhodnenými podmienkami. Zľavu na všetky poplatky klienti dostávajú v tom momente, keď ich portfólio prekročí hranicu 100 000 eur.