Spomedzi našich externých partnerov tento rok dosiahla najvyšší objem sprostredkovaných investícií klientov spoločnosť trinity QQ, s.r.o. Pri tejto príležitosti by sme sa nášmu partnerovi radi srdečne poďakovali a položili zopár otázok jej konateľovi, Ing. Jánovi Pobežalovi.

Vieme, že svojim zákazníkom sprostredkujete investície do produktov a projektov skupiny PROXENTA. To však určite nie je jediná služba, ktorú im prinášate. Čo ešte u vás klienti dostávajú?

trinity QQ je maklérska spoločnosť spájajúca činnosti realitnej kancelárie a úverovo-poistného sprostredkovania. Toto jedinečné spojenie poskytuje našim klientom komplexné služby pod jednou strechou. Naši makléri teda pomáhajú svojim klientom pri tých najdôležitejších rozhodnutiach v ich živote.

Prečo ste sa rozhodli pridať k týmto službám aj investície s PROXENTOU?

Pre začatie spolupráce so skupinou PPROXENTA nás presvedčili projekty, do ktorých sú investované peniaze klientov. Investície do realitných projektov nesú za istých okolností značné riziko, avšak vedieť predať nehnuteľnosť ešte pred začiatkom samotnej výstavby svedčí o tvrdej práci a úspechu tímu PROXENTY. Rovnako je tento fakt aj významným argumentom v prospech kladného rozhodnutia o nákupe cenných papierov PROXENTA zo strany klientov spoločnosti trinity QQ.

Proxenta má viacero investičných nástrojov, ktorý je najobľúbenejší práve u vašich klientov?

Najpredávanejším produktom z portfólia PROXENTY sú u nás zmenky, a to predovšetkým pre vyšší pevný úrok, ktorý klientom trinity QQ zabezpečuje výhodné zhodnotenie ich peňazí.

S PROXENTOU spolupracujete už dlhšie, ako zatiaľ hodnotíte vzájomnú spoluprácu?

Dôkazom vynikajúcej spolupráce medzi spoločnosťami trinity QQ a PROXENTOU je, že sme získali ocenenie externého partnera s najvyšším objemom investícií klientov za rok 2015. Ovocím vzájomnej spolupráce je aj produkt pravidelného investovania, na ktorého vzniku sme sa nepriamo podieľali aj my, ktorý našim klientom umožňuje mesačné vklady už od 50 EUR.