Budúcnosť Proxenty sú dlhopisy, a to nielen naše, ale aj tie, ktoré vydávame pre iné spoločnosti.

Od svojho založenia v roku 2009 sa skupina Proxenta špecializovala najmä na segment trhu súvisiaci dlhopismi a zmenkami, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu. Cenné papiere obchodované na burze, napríklad akcie, tvorili len menšiu časť našich aktivít, a to hlavne na žiadosť klienta, ktorý mal o takéto tituly konkrétny záujem. Táto časť našej činnosti ale postupne prirodzene ustupovala do úzadia a dnes ju v rámci Proxenty už definitívne ukončujeme.

Od začiatku sme cítili, že dlhopisy a zmenky sú oblasť, v ktorej môžeme byť veľmi silní a v ktorej si veríme najviac.  Práve toto nastavenie bolo dôvodom, prečo sme aj tím odborníkov v PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. rozširovali o osobnosti profesionálne zamerané vyslovene na tento segment.

Nastolený smer nás v priebehu rokov doviedol až na dnešnú úroveň, kedy sme schopní poskytnúť vysoko profesionálne služby spoločnostiam, ktoré chcú vydať vlastné emisie dlhopisov a využiť tak na maximum výhody, ktoré takýto krok dokáže priniesť ich podnikaniu. Emitovanie dlhopisov ako užitočný nástroj pre optimálne nastavenie firemných financií sa ešte len dostáva do povedomia slovenských podnikateľov a naša úloha v tejto fáze spočíva do veľkej miery v poradenskej činnosti a vysvetľovaniu problematiky dlhopisov a ich širokého využitia v podnikaní. Preto v budúcnosti budete od nás o tejto problematike ešte veľakrát počuť a radi zodpovieme aj vaše otázky na túto tému.