Na pozíciu generálneho riaditeľa obchodníka s cennými papiermi PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. nastúpil Ing. Rastislav Sádecký, ktorého vám dnes predstavíme v krátkom rozhovore. Hoci na tomto poste strieda svojho menovca, nenechajte sa pomýliť, zhoda mien je čisto náhodná.

Pracovali ste vždy vo finančnom sektore?
Ostatných 16 rokov pracujem vo finančnom sektore. Mal som možnosť pracovať aj v štátnej správe, napríklad na  Úrade vlády SR alebo Ministerstve zahraničných veci SR.

Ako sa vyvíjala Vaša kariéra vo finančníctve?
S financiami som začínal v roku 2000, kedy som začal pracovať v Poisťovni Amslico AIG Life. Mal som za úlohu založiť a naštartovať divíziu skupinového životného poistenia na Slovensku.

V tom čase bola skupina AIG siedma najväčšia finančná inštitúcia na svete a musím povedať, že ma ohromila nesmierna dynamika a dravosť tejto spoločnosti pri zavádzaní zmien. Neskôr som mal možnosť  pracovať pre túto divíziu AIG aj v Toronte v Kanade, kde bolo úplne iné podnikateľské prostredie, ale aj tu bola táto divízia iba na začiatku svojho rozvoja.

Niekoľko rokov som sa venoval financovaniu automobilov v lízingových spoločnostiach. V roku 2007 som sa dostal do prostredia investícií, kapitálových trhov a investovania ako takého. Investičné financovanie je nesmierne zaujímavý sektor a som rád, že sa mu môžem venovať aj teraz.

Čím vás zaujala pozícia generálneho riaditeľa obchodníka s cennými papiermi PROXENTA Finance?
Na tejto pozícii manažér preberá celú zodpovednosť za chod firmy, musí brať do úvahy ciele akcionárov a pravidelne ich napĺňať. Z tejto pozície sa dajú zavádzať zmeny smerujúce k efektívnemu posunu firmy k úspechom na viacerých frontoch.

Proxenta je dnes veľmi dynamická investičná skupina, kde PROXENTA Finance tvorí jej významnú finančnú časť. Firma musí rýchlo reagovať na požiadavky skupiny, na požiadavky investorov a to všetko v prostredí striktnej a rýchlo sa meniacej regulácie na slovenskej ale aj európskej scéne.

Čo Vás najviac motivuje?
Je to samozrejme v prvom rade prejav dôvery akcionárov. Mám veľmi blízko k obchodu, mojím zámerom je poskytovať obchodu a investorom dokonalý servis a podporu.

Čo je Vašim prvým cieľom na novej pozícii?
Prvým cieľom sú ľudia, zamestnanci spoločnosti. Potrebujem vedieť, ako sa cítia na svojich pozíciách, aké majú ambície a ciele. Spoločne posúdime, či sa profesionálne a osobnostné ambície každého zamestnanca stretávajú s potrebami firmy a či sa budú podieľať na našom spoločnom úspechu. Musíme nanovo zadefinovať pracovné postupy, zodpovednosti a úlohy každého z nás, aby sme podporili obchod celej skupiny. Dôležitá je aj motivácia ľudí, v tejto oblasti je tiež potrebné urobiť niektoré zmeny.

Čo považujete za najväčšiu výzvu v nasledujúcich mesiacoch v PROXENTA Finance?
Zostaviť tím ľudí, ktorí budú spolupracovať na spoločnom úspechu v rámci skupiny PROXENTA.

Ostatné mesiace ste veľa času strávili cestovaním a oboznamovaním sa so slovenským finančným trhom a jeho subjektmi. Ako vidíte budúcnosť Proxenty a jej miesto na slovenskom trhu?
Investičná skupina Proxenta rastie veľmi dynamicky. Prostredie sa rýchlo mení a momentálne sme schopní našimi inováciami a úspešnými projektami stáť na čele týchto zmien. S rastom skupiny sa menia aj naše zodpovednosti,  rastie objem úloh, očakávania investorov. Musíme byť schopní tieto zmeny preniesť aj do technicko-administratívnej roviny, aby sme dlhodobo udržali tento trend.

Čo sa týka budúcnosti som veľmi optimistický. Skupina Proxenta sa začína presadzovať v nových odvetviach, siahame na väčšie a väčšie projekty. Ekonomické prostredie nám pomáha v raste. Verím, že to plne využijeme na ďalší rast a stabilizáciu firmy.