Ústrednou témou investovania je výnos. Je to dôvod, prečo investujeme a údaj, ktorý v mnohom rozhoduje. Väčšinou ľudí zaujíma iba jeho výška, no záujem by mal ísť aj ďalej.

Ak vám niekto núka investičný produkt s určitým výnosom, treba sa pozrieť na to, či je sľubované číslo fixné alebo sa môže meniť. Fixný výnos spravidla mávajú dlhopisy alebo zmenky.

Emitent a investor sú vopred dohodnutí na výške výnosu, ktorá nezávisí od úspešnosti emitentových podnikateľských aktivít. Práve preto býva tento výnos spravidla pod 10% p.a.

Ak výnos nie je vopred fixne stanovený, predobchodné rokovania sa týkajú najmä témy odhadovaného výnosu. V tomto prípade treba podrobne študovať ponuku predávajúceho. Tí svoju argumentáciu zväčša opierajú o rôzne grafy.

Odhadovaná výška výnosu môže byť založená na predchádzajúcej výkonnosti investičného produktu. Avšak, napriek akokoľvek rastúcej tendencií, nemusí byť stúpajúca krivka zárukou, že to tak ostane aj v budúcnosti. Reálny výnos síce dokáže v tomto prípade prekonať očakávania, no vylúčená nie je ani možnosť pádu do mínusu.

Pri odhadovanom výnose si nechajte podrobne vysvetliť, na akých základoch stojí dosiahnuteľnosť odhadovaného výnosu, a zároveň, či je odhad dostatočne kvalifikovaný.