Balík 300 Plus je produkt, ktorý ako jediný v Proxente ponúkal klientovi každoročne fixný výnos 10% p.a. Do praxe sme ho uviedli na dobu určitú a tá sa 1.7.2016 definitívne skončí.

Balík 300 Plus je produkt, ktorý historicky stál na úplnom začiatku Proxenty ako realizátora vlastných projektov a emitenta vlastných cenných papierov. Bol akýmsi „uvádzacím“ produktom, ktorý ako jediný v Proxente ponúkal klientovi každoročne fixný výnos 10% p.a. Do praxe sme ho uviedli na dobu určitú a tá sa 1.7.2016 definitívne skončí.

V súčasnosti je situácia už iná ako pred niekoľkými rokmi, máme za sebou niekoľko úspešných projektov a mnohé ďalšie projekty sú v rôznych fázach realizácie. Naše projektové portfólio je dostatočne široké, zdravé, dobre nastavené a  optimálne diverzifikované vo viacerých sektoroch. Rozhodne už nie sme na začiatku našej cesty a preto nastal čas, aby sa „uvádzací produkt“ 300 Plus ukončil.

K dispozícii je posledných niekoľko balíkov, ktoré môžu byť predané najneskôr do 1.7.2016.