V minulosti boli naši klienti zvyknutí zhodnocovať svoje voľné finančné prostriedky výhradne prostredníctvom dlhových cenných papierov, dlhopisov a zmeniek vydaných v rámci skupiny Proxenta. Tento rok sme pridali nový spôsob, ktorý ponúka zaujímavé možnosti.

V lete sme prvý krát klientom umožnili vstúpiť do vybraného projektu priamo ako spoločník Proxenty a podieľať sa na celkovom dosiahnutom zisku. Rozdiel pri takomto modeli investície oproti zmenkám a dlhopisom spočíva v tom, že zainvestované finančné prostriedky nesmerujú do všetkých projektov Proxenty rovnomerne, ale zhodnocujú sa výhradne v jednom vybranom investičnom projekte. Výnos nie je vopred fixne daný, ako je tomu u zmeniek a dlhopisov, ale je odhadovaný. Rozdiel je aj v čase vyplatenia výnosu. Klientovi výnos dostane po ukončení projektu. Odmenou za dlhšie čakanie je to, že odhadovaný výnos pri takomto type investície je výrazne vyšší, ako je 7,5% pri dlhopisoch.

Nový produkt je určený predovšetkým našej existujúcej klientele, v rámci ktorej aj zaznamenal výrazný záujem.