Za ostatných 12 mesiacov ste ku nám zainvestovali dvojnásobný objem svojich voľných finančných prostriedkov, ako tomu bolo v predchádzajúcom 12mesačnom období.

Takýto priaznivý vývoj je v prvom rade spôsobený tým, že s mnohými klientmi máme už niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu a že náš vzťah a teda aj dôvera sa postupne upevňuje. Stále častejšie  nás oslovujú aj známi našich dlhoročných klientov, ktorí dostali pozitívnu referenciu a hľadajú dôveryhodného partnera na investovanie.  Sme radi, že stratégia vytrvalej poctivej práce prináša svoje ovocie nielen nám, ale hlavne našim klientom v podobe výnosov.