Dlhopisy sú základom portfólia väčšiny investorov a sú tiež jedným z najvýznamnejších produktov, ktoré ponúka skupina PROXENTA. Svedčia o tom aj naše dáta. Až 76 % nášho klientského portfólia tvorí tento investičný nástroj.

Dlhopisy PROXENTA sú lákadlom najmä pre tých klientov, ktorí sú ochotní zaviazať časť svojich peňazí na štyri roky, za čo im každoročne príde na účet výnos 7,5 % z investovanej sumy.

Skupina PROXENTA má momentálne medzi svojimi investičnými produktmi už druhú emisiu štvorročných dlhopisov. Vďaka nim získava finančné prostriedky na realizáciu vlastných projektov na Slovensku, v ktorých úspešne zhodnocuje peniaze klientov.