Snaha o finančné zabezpečenie dieťaťa v budúcnosti je veľmi prezieravým krokom zo strany rodiča, najmä keď postupuje systematicky a zodpovedne. Aj z menších súm sa dá za niekoľko rokov nielen našetriť, ale aj zhodnotiť značný obnos peňazí.

O tom, že mnohí rodičia takto zmýšľajú a hľadajú na trhu investičné produkty ponúkajúce vyššie zhodnotenie, než na termínovaných účtoch, ukazujú aj naše dáta. Až tretina našich klientov, ktorí si u nás vybrali produkt Pravidelné investovanie, majú účet vedený na meno dieťaťa. Takže v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných udalostí, ostáva táto suma oddelená od majetku rodiča.

Pravidelné investovanie je najnovší produkt v portfóliu skupiny PROXENTA. Pri investícii už od 50 eur mesačne s viazanosťou na 5, 10 alebo 15 rokov máte možnosť fixného čistého výnosu až 5 percent ročne.

Viac informácií nájdete na tejto stránke.