Ako ste sa dostali k práci v Proxente, bolo to vaše prvé zamestnanie alebo ste už mali s financiami nejaké skúsenosti?
Po skončení vysokej školy som zverejnila svoj životopis na internete. PROXENTU som nenašla ja, ale oni oslovili mňa. Tak som si povedala, že to vyskúšam. Bolo to v roku 2009, v čase, keď sa najčastejšie skloňovalo slovo kríza a pracovné príležitosti, najmä pre absolventov, boli vzácne. PROXENTA v tom roku začínala, takže tu pracujem takmer od jej vzniku.

Na akej pozícii ste začínali a na akej pozícii ste teraz? Koľko vám trval kariérny postup?
Začínala som na pozícii junior brokera, postupne som sa v priebehu približne dvoch rokov prepracovala cez brokera až na senior brokera. Od konca roku 2012 som v spoločnosti PROXENTA, SE aj vedúcim zamestnancom.

Úlohou vedúceho zamestnanca je, zjednodušene povedané, dohliadať na to, aby jeho ko-legovia vykonávali svoju prácu odborne a správne, a zároveň im pri tom pomáhať. Na starosti mám aj preverovanie a vybavovanie sťažností klientov finančného agenta.

Okrem toho, približne pol roka zodpovedám aj za chod administratívneho oddelenia, takže v mojom popise práce je viacero rôznych činností.

Ako vyzerali vaše začiatky vo firme? Čo vás najviac bavilo a s čím ste sa najviac potrápili?
Ako som už spomínala, tak v začiatkoch môjho pôsobenia som to vnímala ako možnosť získať prax a sama som bola zvedavá, kam sa moja kariéra bude uberať. Postupom času, ako mi pribúdali klienti, ma to začalo baviť stále viac, aj keď to bolo naozaj náročné.

Najťažšie bolo získať prvých 10 klientov, potom to už išlo viac menej samé. Neskôr, keď mi začali pribúdať aj iné úlohy, ako napríklad pozícia vedúceho zamestnanca, tak som sa dostávala hlbšie do problematiky a začala som viac chápať pozadie a súvislosti finančníct-va.

Akým užitočným schopnostiam vás vaša práca naučila a ako sa to prejavilo vo vašom živote?
Skôr by som to otočila a povedala, že vlastnosti zo života sa mi prejavujú aj v práci, napríklad aj samotný „obchodnícky duch“ ale aj to, že som vytrvalá, komunikatívna, trpezlivá, ale zároveň prísna sama na seba. Toto všetko mi pomohlo byť v tejto oblasti úspešnou a užitočnou pre firmu. A čo ma naučila moja práca? Dávať si ciele a robiť všetko preto aby som ich dosiahla. A to v pracovnom, ale aj v osobnom živote.

Ako hodnotíte atmosféru vo firme a ako sa vám spolupracuje s kolegami? Čo vám táto spolupráca priniesla?
V posledných rokoch sa atmosféra vo firme značne zlepšila, už sme sa vykryštalizovali, pretriedili a scelili ako dobrý kolektív. Momentálne firma rastie aj počtom zamestnancov, a každý prináša niečo nové. Uvidíme, ako sa to prejaví.

Od kolegov, s ktorými robíme od samého začiatku som sa naučila hlavne podrobnosti o tomto segmente a v neposlednom rade to, ako pracovať s ľuďmi, ako ich dokázať mo-tivovať a viesť.

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
Som v práci vždy medzi prvými. Mám rada, keď sa hneď ráno môžem pustiť do práce, lebo sa potom rozbehnem a zvládam aj ostatné úlohy. Samozrejme, je to sledovanie mailov, odpovedanie na ne, vybavovanie telefonátov. Veľmi často je môj kalendár naplnený stretnutiami, či už s existujúcimi klientmi, alebo s potenciálnymi. Časť mojich pracovných dní zaplnia aj tzv. kontrolné dni, keď prechádzam tabuľky a dokumenty z predošlého mesi-aca.

Piatky zvykneme venovať školeniam maklérov, aby poznali svoje povinnosti, ktoré im vy-plývajú zo zákona. Som rada, že nesedím 8 hodín v jednej kancelárii, ale som stále v pohybe. Každý deň je niečím odlišný, a to mi vyhovuje.

Čo považujete vo svojej práci za úspech?
To že som ešte stále tu. Bolo náročné na začiatku uspieť, a takisto nie je jednoduché sa udržať. Všetko sa vyvíja a je nutné sa stále prispôsobovať. Ale páči sa mi celková filozofia PROXENTY a smerovanie jej majiteľa.

Je nejaký smer, ktorým by ste sa chceli vo svojej práci ďalej uberať?
Myslím si, že moja pozícia je už aj teraz dosť multifunkčná, takže niečo nové mi aktuálne nechýba. Ale keď si mám vybrať, kam sa ďalej uberať, tak mojim cieľom je rozširovať skupinu mojich spokojných klientov a vedieť im poskytnúť to, čo potrebujú.