Dôveryhodnosť je pre finančné inštitúcie veľmi dôležitá. Preto okrem úspešného zhodnocovania peňazí našich klientov, kladieme rovnaký dôraz aj na ochranu ich osobných údajov. O tom, ako sa v PROXENTE spracovávajú a uchovávajú, hovorí Lucia Prekopová z administratívneho oddelenia PROXENTA, SE.

Aké osobné údaje musí klient pri investovaní poskytnúť?
Klient musí poskytnúť pri investovaní svoj platný občiansky preukaz, telefónne číslo, mailovú adresu a taktiež číslo svojho osobného účtu, z ktorého nám pošle finančné prostriedky, a na ktorý mu zároveň bude vyplatený výnos.

Ako sa tieto údaje vo firme uchovávajú, a ako sú chránené pred zneužitím, resp. stratou?
Keď klient podpíše zmluvu, maklér ju odovzdá administratívnemu oddeleniu Proxenta, SE, kde je jeho povinnosťou podpísať potvrdenie o odovzdaní kompletnej zmluvnej dokumentácie.
Následne túto dokumentáciu naskenujeme a uložíme do elektronickej zložky pod menom a priezviskom klienta na náš server s uzavretým prístupom.

Napriek tomu, že máme prístupy v počítači zaheslované, alebo skryté, za žiadnych okolností neopúšťame svoj počítač neuzamknutý.

Z originálu zmluvy sa zhotoví aj tlačená kópia, ku ktorej sa vypíše krycí list. To všetko potom putuje do uzamykateľnej skrine v uzamykateľnej miestnosti s ostatnými klientskými zložkami, ku ktorej mám prístup ja.

Kde sa uchováva originál zmluvy?
Originálna zmluvná dokumentácia sa odovzdáva obchodníkovi s cennými papiermi (v tomto prípade je to PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.), ktorý podpíše, že prijal kompletnú a originálnu zmluvnú dokumentáciu od PROXENTA, SE.

Zmluvu taktiež uloží v elektronickej forme na server s uzavretým prístupom a originály založí u seba v uzamykateľnej skrini, v uzamykateľnej miestnosti, ku ktorej má prístup iba vybraný zamestnanec.

Ďalší, nemenej významný prvok ochrany tvorí alarm a kamerový systém nainštalovaný v priestoroch firmy.

Poskytujú sa tieto údaje tretím stranám?
Údaje neposkytneme žiadnym tretím stranám, s výnimkou tých, ktoré definuje platná legislatíva.