Kto sú brokeri a čo je ich úlohou resp. náplňou práce?

Brokeri sú podriadení finanční agenti alebo zamestnanci spoločnosti, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie podľa zákona o finančnom sprostredkovanía finančnom poradenstve. Ich úlohou je nadväzovanie kontaktov s novými potenciálnymi klientmi a poskytovanie odborných služieb existujúcim zákazníkom.

Čo musí človek splniť aby sa mohol stať brokerom?

V prvom rade musí splniť prísne podmienky stanovené spomínaným zákonom. Svoju dôveryhodnosť a bezúhonnosť musí preukázať výpisom z registra trestov a čestným vyhlásením o tom, že je dôveryhodný podľa paragrafu 23 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Podľa tohto paragrafu musia záujemcovia o prácu borkera preukázať napríklad to, že neboli odsúdení za trestný čin proti majetku alebo nefigurovali ako štatutári spoločnosti, ktorej bolo odobraté oprávnenie vykonávať činnosť samostatného finančného agenta a pod.

Iba po splnení týchto podmienok môžu prejsť našim výberovým konaním a následne začať pracovať pod vedením našich obchodných manažérov. Všetky tieto opatrenia sú vykonávané v záujme ochrany klientov, aby im služby poskytovali iba odborne spôsobilí a dôveryhodní ľudia.

Po splnení všetkých týchto podmienok čaká brokerov aj sústavné a pravidelné vzdelávanie.

Aké osobnostné predpoklady musí mať človek na prácu brokera?

Okrem vyššie uvedených kritérií musí byť človek, ktorý sa rozhodne vykonávať túto prácu, hlavne komunikatívny, zdravo sebavedomý, ochotný sa učiť a priebežne vzdelávať v oblasti financií a hlavne vedieť pracovať s ľuďmi.

Ako broker začína a ako vyzerá jeho kariérny postup?

Broker postupne prechádza pozíciami junior brokera, brokera a senior brokera v závislosti od počtu klientov. S postupným kariérnym rastom sú na brokerov kladené aj vyššie nároky.

Spoločnosť si splnenie týchto nárokov overuje tzv. brokerskými skúškami, kde si overuje znalosti kandidáta o ponúkaných produktoch, znalosti o PROXENTE a o emitentoch patriacich do skupiny PROXENTA. Kontroluje sa tiež ovládanie zákonných povinností, znalosť zmluvnej dokumentácie, schopnosť odpovedať na otázky klientov a poskytovať investičné služby, prípadne spôsobilosť viesť si o nich predpísane evidencie.

Ak kandidát na kariérny postup nepreukáže dostatočné vedomosti a zručnosti, nemôže postúpiť a musí skúšku opakovať.

Na základe akých kritérií sa rozhoduje o kariérnom postupe brokerov?

Posúvať sa vyššie je možné na základe dosiahnutých výsledkov. S počtom klientov sa očakáva, že broker na vyššej pozícii je profesionálnejší, odbornejší a samostatnejší pri výkone finančného sprostredkovania.

Ako by ste charakterizovali úspešného brokera?

Úspešný broker sa dokáže vzorne starať o svoju klientelu, od ktorej dostáva aj pozitívnu spätnú väzbu. Vďaka tejto snahe potom spokojní klienti navyšujú objem svojich investícií a ostávajú s firmou dlhý čas.