Už len do 12. februára si naši investori môžu kupovať dlhopisy, najpredávanejší investičný produkt skupiny Proxenta, za ceny nižšie ako je ich nominálna hodnota.

Dlhopisy splatné 12. februára 2019 sa mesiac pred výplatou tohtoročného kupónu opäť predávajú so záporným alikvótnym úrokovým výnosom (AÚV) a stoja menej ako 1000 Eur. Priaznivá nákupná cena však nie je jediným lákadlom, ktoré motivuje investorov nakupovať dlhopisy práve teraz. Veľkou výhodou je aj to, že klient zaväzuje pri rovnako vysokom výnose 7,5% svoje finančné prostriedky už len na tri roky, namiesto štyroch rokov.

Dlhopisy skupiny Proxenta si klienti najčastejšie nakupujú v objeme od 30 000 Eur vyššie, aby získali v prvom roku investície v rámci balíka 30 PLUS bonusový výnos vo výške 1,5% z investovanej sumy.