Vážení klienti, kolegovia a partneri Proxenty,

rok 2015 je úspešne za nami a pri tejto príležitosti si tak ako vždy čítam svoje slová spred dvanástich mesiacov a porovnávam, ako sme na tom boli pred rokom a kde sme teraz. Každý rok čakám, že posun medzi jednotlivými rokmi bude veľký, ale aj tak ma pozitívny výsledok vždy príjemne prekvapí. Je to dobrý pocit vidieť, že veci, ktoré sme pred rokom vnímali ešte len ako plány alebo sny, sa už pretavili na skutočnosť.

Obdobie, ktoré máme v Proxente za sebou, bolo náročné, tvorivé, ale predovšetkým úspešné.  Tak ako každý rok, aj vo februári 2015 sme vyplatili výnosy z Dlhopisov PROXENTA Bohemia a počas roka sme priebežne vyplácali výnosy zo zmeniek PROXENTA Private Equity. Stále sme hrdí na to, že v celej histórii Proxenty mali všetci klienti vždy vyplatené všetky splatné výnosy aj istiny načas a v plnej výške.

Rok 2015 však priniesol aj niečo nové. V prvom rade sme si všimli, že naši stáli klienti začali postupne navyšovať svoje investície. Tí, ktorí investovali rádovo v desiatkach tisíc eur, prešli na státisícové sumy a tí, ktorí investovali státisíce, prekročili miliónovú hranicu, čo je nepochybne prejavom ich dôvery k nám. Ďalej sme zaznamenali skutočnosť, že takmer všetky finančné prostriedky, ktoré sa uvoľnia po ukončení doby investície, naši klienti opätovne investujú u nás. Najviac nás však teší najvzácnejší prejav dôvery, a to ten, že mnohí naši klienti začali spontánne odporúčať investíciu do Proxenty aj svojim známym. Za toto všetko vám úprimne ďakujeme a sľubujeme, že vašu dôveru nesklameme.

Aby naše sľuby neboli len prázdnymi frázami a aby sme splnili všetky naše záväzky, pracovali sme v minulom roku veľmi intenzívne na budovaní silného portfólia projektov Proxenty. Významnou udalosťou v tomto smere bolo úspešné ukončenie nášho zatiaľ najväčšieho investičného  projektu Dúhové bývanie v Nitre, v rámci ktorého sme v dvoch etapách postavili a predali 154 bytov v siedmych bytových domoch. V júni sme začali výstavbu projektu bytového domu Weinhauer v Bratislave. Spolu s výstavbou sa ihneď začal aj predaj bytov a nebytových priestorov v tomto objekte a dnes môžeme konštatovať, že už 30 % priestorov je predaných, hoci zatiaľ pracujeme ešte len na podzemných podlažiach budovy.

Veľkú radosť nám robí aj náš prvý projekt v sektore potravinárstva Healthy Food Supplements (HFS). V minulom roku  sme na tomto projekte intenzívne pracovali a skutočne sa teším na tento  rok, v ktorom sa všetky rozsiahle prípravné práce pretransformujú do hmatateľných vecí – do skutočnej výrobnej haly so skutočnými výrobkami, ktoré sa po prvý krát objavia na pultoch obchodov. Tento projekt nie je jediným projektom, do ktorého vkladáme veľké množstvo energie a práce, ale ktorého výsledky sa navonok prejavia až v budúcnosti. Podobne je to aj v prípade projektu administratívnej budovy PROXENTA Tower na Račianskom mýte, v projektoch spolupráce s komunálnymi partermi FÉNIX a v novom developerskom projekte, ktorý pripravujeme v Bratislave.

Uplynulý rok sa niesol aj v znamení doťahovania procesov v Proxente. Významne k tomu prispela aj veľmi intenzívna spolupráca s odborom dohľadu Národnej banky Slovenska, ktorý u nás vykonal dve hĺbkové kontroly a tie nám pomohli dotiahnuť nastavenia na ešte vyššiu  úroveň. Pri tejto príležitosti prebehla v Proxente aj reštrukturalizácia nášho tímu, ktorej výsledkom je nastavenie, ktoré považujeme za ideálne pre nasledujúce obdobie.

Aby však nevznikol dojem, že v Proxente je všetko len o výnosoch, percentách a číslach, spomeniem aj náš sociálny vzdelávací projekt Proxíkova euroakadémia, ktorým chce Proxenta ako úspešná skupina vrátiť svoj podiel späť do spoločnosti. Jeho cieľom je naučiť deti už v skorom detstve, že peniaze je potrebné si šetriť a vážiť, aby si za ne mohli neskôr kúpiť veci, ktoré potrebujú, alebo ktoré im urobia radosť. Delfín Proxík už druhýkrát prišiel zadarmo k deťom vo všetkých slovenských materských školách so svojim pesničkami, animovaným DVD, pracovnými zošitmi a výučbovými pomôckami a sme radi, že bol nielen medzi učiteľkami, ale aj medzi deťmi prijatý veľmi pozitívne.

Tieto a ďalšie aktivity PROXENTY smerujú k jedinému cieľu – upevniť postavenie Proxenty ako silnej a stabilnej skupiny, ktorá odborne a profesionálne zhodnocuje investície svojich klientov. Budujeme PROXENTU, ktorá si zaslúži dôveru a prináša klientom vždy niečo navyše a urobíme všetko pre to, aby sa tento trend nikdy nezmenil a aby každý ďalší rok predbehol ten predchádzajúci.

V tomto roku sa chceme výraznejšie posunúť aj čo sa týka veľkosti a významnosti našich investičných projektov. Kvalitné projektové portfólio je totiž zárukou, že budeme aj naďalej môcť ponúkať investičné produkty, ktoré už teraz patria medzi špičku na Slovensku. Vo výške výnosov v kombinácii s veľmi prijateľnou bezpečnosťou investícií len ťažko nájdete na Slovensku konkurenciu.

Na záver by som sa chcel ešte raz úprimne poďakovať našim klientom a partnerom za prejavenú dôveru a zaželať všetkým šťastný a úspešný rok 2016.

Pavol Kožík
Majiteľ skupiny PROXENTA