Schopnosť robiť uvážené rozhodnutia je jednou z vecí, ktorá má patriť do povinnej výbavy každého investora. Aby bol investor schopný takéto rozhodnutie urobiť, potrebuje dostatok informácií, čas a priestor na ich vyhodnotenie a “čistú hlavu”

Schopnosť robiť uvážené rozhodnutia je jednou z vecí, ktorá má patriť do povinnej výbavy každého investora. Aby bol investor schopný takéto rozhodnutie urobiť, potrebuje dostatok informácií, čas a priestor na ich vyhodnotenie a “čistú hlavu”. A práve posledný z menovaných elementov je niekedy veľmi ťažké ustriehnuť.

Denno denne človek odpovedá na desiatky emailov, telefonátov, a popri tom robí stovky malých či veľkých rozhodnutí. Každé rozhodnutie odčerpáva určitú časť z mentálnej energie. To znamená, čím viac sa človek musí počas dňa rozhodovať, tým menej sa mu chce rozmýšľať nad novými podnetmi, vyhodnocovať ich a kvalita rozhodovania tak klesá. Nie nadarmo sa hovorí: “Ráno múdrejšie večera.”

Tento jav skúmal Johnatan Levav (Stanfordská univerzita) a Ben Danziger (Univerzita Bena Guriona), ktorý pozorovali rozhodovanie sudcov pri žiadostiach väzňov o podmienečné prepustenie. Všimli si, že šanca na prepustenie bola najväčšia ranných hodinách okolo 65 % a s postupom dňa klesala k nule.

Vek, pohlavie a ani etnicita väzňov neboli rozhodujúce. Vysvetlil to tým, že sudcovia už v závere dňa nemali dostatok síl objektívne posudzovať a rozhodovať o žiadostiach väzňov. Volili preto radšej cestu najmenšieho odporu a udeľovali zamietavé stanoviská.
Pri investovaní človek rozhoduje nielen o tom, komu dáva svoje peniaze, ale aj o svojej budúcnosti a o zhodnotení výsledkov svojej práce. Preto takéto rozhodnutie vyžaduje seriózny prístup. Vychádzajúc z výskumu, investičné rozhodovanie by malo byť na programe hneď ráno. Vtedy sa dokážete najlepšie skoncentrovať, mozog pracuje naplno.

Budete schopní objektívnejšie posudzovať riziká investície a vyhnúť sa tak neopodstatnenej averzii voči nim. Na druhej strane, máte aj oveľa menšiu tendenciu nechať sa zlákať neserióznou investičnou ponukou, nech znie akokoľvek presvedčivo, pretože budete mať viac mentálnej energie kriticky uvažovať nad argumentami predajcu.

Výsledkom budú kvalitnejšie rozhodnutia, ktoré síce nemusia hneď priniesť kopu peňazí, no zároveň je tu menšia šanca, že vás o ne pripravia.
Mentálna energia je ako fyziká výkonnosť. Je to niečo, čo rastie a klesá v priebehu dňa. Nedá sa udržať celý deň konštantná, no vždy sa dá urobiť niekoľko drobných zmien, ktoré z nej pomôžu vyťažiť čo najviac.
Použité zdroje: http://www.opiniondynamics.com/2013/12/decision-fatigue/