Zmenka patrí tiež medzi veľmi obľúbené investičné produkty z portfólia skupiny PROXENTA, a to hlavne pre zaujímavý fixný výnos a krátku dobu viazanosti. Napriek tomu, že klienti investujú do zmeniek hlavne preto, že sa im finančné prostriedky uvoľnia už po roku, podľa údajov z prvého polroka 2015 viac než dve tretiny našich klientov opäť túto investíciu obnovili, a svoje finančné prostriedky reinvestovali. Miera reinvestícií u exspirovaných zmeniek skupiny PROXENTA sa na vysokej úrovni približne dvoch tretín udržuje už od začiatku zaradenia tohto produktu do portfólia.

Sme radi, že je tento produkt pre našich klientov aj naďalej atraktívny. Tiež nás teší, že dôverujú naším projektom, v ktorých sa ich peniaze zhodnocujú. Viac podrobností o zmenkách PROXENTA je možné nájsť na našom webe po prihĺasení sa do produktovej zóny.

http://www.proxentabroker.sk/produkt/zmenka-proxenta/