Kedy sa projekty klientom predstavujú a akou formou?
Nové projekty skupiny PROXENTA sa predstavujú na klientskych seminároch, ktoré organizujeme dva- až trikrát ročne, prípadne ich o aktuálnom dianí a pripravovaných projektoch oboznamujú samotní makléri.

Kto tieto informácie poskytuje?
Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa projektov skupiny PROXENTA, na seminároch ich predstavuje sám majiteľ finančnej skupiny Pavol Kožík. Pri individuálnych stretnutiach s klientom poskytujú všetky potrebné informácie už spomínaní makléri.

Čo klientov na projektoch najviac zaujíma?
Väčšina potenciálnych a aj existujúcich klientov má rovnaké otázky. Zaujíma ich, ako dlho bude trvať realizácia projektu, aká suma bude preinvestovaná, prípadne kto bude realizátorom.

Čo sa deje v prípade, že má klient záujem ísť si pozrieť realizovaný projekt na vlastné oči. Využívajú klienti takúto možnosť?
Keď má klient záujem ísť si pozrieť projekt, môže si dohodnúť stretnutie s osobným maklérom priamo na mieste, prípadne sa môže ísť pozrieť aj sám. Niekoľkokrát sa mi už stalo, že stretnutie s klientom som mal priamo na stavbe realizovaného projektu. Pomohlo to potom aj klientovi pri rozhodovaní o nákupe finančných nástrojov.