Pre klientov je veľmi dôležité, aby pri rozhodovaní o svojich investíciách mali vždy dostatok informácií. Broker spoločnosti PROXENTA,SE Roman Borčin vysvetľuje, akým spôsobom sa klienti oboznamujú s produktmi finančnej skupiny.

Kto, a na základe akých kritérií rozhoduje, ktorý produkt, ktorému klientovi PROXENTA ponúkne?
Potenciálnemu klientovi ponúka jeho osobný maklér produkty podľa informácií, ktoré vyplnil v investičnom dotazníku. V ňom investor uvedie nielen svoju predstavu, ale ukážu sa aj jeho reálne možnosti investovania. Na základe toho mu navrhneme produkty, ktoré by boli z oboch pohľadov najvýhodnejšie.

Nechajú si klienti poradiť resp. usmerňuje ich PROXENTA nejakým spôsobom?
Vždy sa snažíme čo najviac priblížiť požiadavkám klienta tak, aby mu produkt čo najviac vyhovoval. Ak sa nevie rozhodnúť, radíme mu vždy na základe informácií z dotazníka, aby sme si boli istí, že je pre neho produkt vhodný.

Čo sa klienti o produktoch najčastejšie pýtajú?
Vo všeobecnosti ich zaujímajú informácie týkajúce sa rizík, ochrany investícií, prípadne dohľadu Národnej banky Slovenska. V tomto ohľade ponúkame úplnú transparentnosť. Klient sa vždy dozvie, kde a v akom projekte budú jeho projekty zhodnocované.

Pokiaľ ide o samotné produkty, záujem klientov je orientovaný hlavne na dĺžku viazanosti, a samozrejme, na výnos. Klient vždy vie, či bude odhadovaný alebo fixný. Momentálne mame produkty buď s päťročnou, štvorročnou alebo ročnou viazanosťou, ktoré ponúkajú hlavne fixné výnosy od 6% do 10% p.a..

Ako sa k týmto informáciám dostanú?
Všetky informácie sú k dispozícií na našom webe, prípadne ich môžu získať telefonicky. Najviac sa ale klienti dozvedia na osobných stretnutiach, kde im vieme priamo odpovedať na akékoľvek otázky.