Kým klient v PROXENTE investuje, potrebuje najprv získať dostatok informácií o fungovaní spoločnosti. O tom, ako sa ku klientom dostanú, hovorí Lenka Siváková, brokerka v PROXENTA, SE.

Kedy sa klient začína s PROXENTOU podrobnejšie oboznamovať?
Predstavenie začína od prvého momentu a prebieha vlastne neustále počas celého trvania našej spolupráce.

Čo všetko sa musí klient dozvedieť o skupine PROXENTA a prečo?
Aby sa klient mohol rozhodnúť, že nakúpi zmenky, dlhopisy alebo akcie vydané v rámci skupiny PROXENTA, musí vedieť, komu zveruje svoje finančné prostriedky. Nikdy nezainvestuje, pokiaľ si nezískame jeho dôveru. Tú si môžeme získať len tak, že mu povieme čo najviac o sebe a predstavíme mu naše doterajšie výsledky a plány do budúcna.

Čím viac o nás potenciálny klient vie, tým ľahšie je pre neho urobiť investičné rozhodnutie. Medzi informácie, ktoré mu podáme, patria okrem faktov a čísel o našom hospodárení, aj informácie o rizikách, povinné informácie vyžadované zákonom a dôležité je aj predstavenie nášho tímu. Klienti chcú poznať majiteľa a využívajú aj možnosť pozrieť si realizované projekty na vlastné oči.

Akými spôsobmi sa PROXENTA prezentuje?
Prvé predstavenie dostane klient telefonicky a v prípade, že prejaví záujem, pošleme mu ďalšie informácie mailom. V tomto štádiu klienti často navštevujú aj našu internetovú alebo facebookovú stánku a urobia si vlastný rešerš na internete.

Nasleduje osobné stretnutie v priestoroch našej spoločnosti, kde nás spoznajú osobne a uvidia, kde pracujeme. Veľa klientov využíva možnosť zúčastniť sa na pravidelných seminároch, ktoré organizujeme dvakrát ročne. Všetky ostatné otázky zodpovie jeho osobný broker, ktorý je jeho prostredníkom pri spoznávaní PROXENTY.

Kto tieto informácie poskytuje?
Okrem brokera, s ktorým klient komunikuje najčastejšie, sa o PROXENTE pravidelne dozvedá na našej webovej stránke, na sociálnej sieti a z pravidelných newslettrov, ktoré dostáva mailom.

Klienti nás spoznávajú aj z blogov. Jeden pravidelne uverejňuje majiteľ na stránkach Trendu a druhý blog členky správnej rady nájdu v Hospodárskych novinách. Pravidelne publikujeme aj PR články v médiách, napríklad v Trende, Hospodárskych novinách, Sme, Denníku N alebo Pravde. Čoraz viac sa klienti o Proxente dozvedajú aj od svojich známych, ktorí už u nás investovali a referujú o svojej spokojnosti.

Čo sa klienti najčastejšie pýtajú?
Zaujíma ich doslova všetko a každého niečo iné. V zásade sa potrebujú uistiť, že nám môžu veriť, a že sú ich peniaze v bezpečí.