Novinky skupiny PROXENTA

Projekt ANDOVCE má za cieľ vybudovanie moderného obytného domu, pozostávajúceho prevažne z malometrážnych bytov a následne ho predať obci.
Prečítajte si viac