Vzdelávanie

logo delFIN_upr
Na to, aby sa človek vedel dobre starať o svoje investície, je potrenbé dokázať sa aspoň sčasti orientovať vo svete financií. Na Slovensku je však finančné vzdelanie na relatívne nízkej úrovni. Aj preto sa naša investičná skupina systematicky venuje osvete, ktorej hlavným cieľom je prispieť práve k lepšiemu pochopeniu sveta investícií, a tak aj k zvýšeniu finančnej gramotnosti na Slovensku.